Top 5 ngành hút nhiều lao động nhất cả nước trong 5 năm gần đây

19/08/2022 / / 210 lượt xem

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 là 1,47 triệu lao động, tăng 1,14 lần so với năm 2015. Nhưng so với năm 2019, thời điểm trước khi có dịch bệnh, con số này giảm gần 3%.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động có số lao động nhiều nhất với 7,7 triệu lao động vào năm 2015 và 8,6 triệu lao động vào năm 2020, chiếm gần 60% tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có số lao động tăng gấp 1,35 lần trong giai đoạn từ 2015 – 2020, từ 3,78 triệu lao động năm 2015 lên 5,1 triệu lao động năm 2020.

Trong khi đó, tổng số lao động trong doanh nghiệp nhà nước năm 2020 chỉ chiếm 6,84% với hơn 1 triệu lao động, giảm 100.000 lao động so với năm 2019.

Xét theo từng ngành kinh tế, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành hút nhiều lao động nhất với 7,5 triệu lao động vào năm 2020, chiếm 51% tổng số lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong giai đoạn từ 2015 – 2020, tổng số lao động trong ngành đã tăng lên 1,2 lần, từ 6,2 triệu lao động vào năm 2015.

Cụ thể, trong nhóm ngành này, sản xuất trang phục là lĩnh vực thu hút nhiều lao động nhất với gần 1,5 triệu lao động vào năm 2020. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan là lĩnh vực hút lao động nhiều thứ 2 trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 1,3 triệu lao động.

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính cũng là lĩnh vực có nhiều lao động với 845.000 lao động vào năm 2020, tăng 1,7 lần so với năm 2019.

Top 5 ngành hút nhiều lao động nhất cả nước trong 5 năm gần đây - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Sau công nghiệp chế biến chế tạo, ngành hút nhiều lao động nhiều thứ 2 là bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2020, tổng số lao động của ngành tăng gấp gần 1,1 lần, từ 1,7 triệu lao động lên 1,85 triệu lao động.

Đứng thứ ba là ngành xây dựng. Tuy nhiên, số lao động trong ngành này lại có xu hướng giảm, từ 1,8 triệu lao động vào năm 2015 giảm xuống còn 1,42 triệu lao động vào năm 2020. Trong đó, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng là lĩnh vực hút nhiều lao động nhất với gần 600.000 người.

Hai vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về ngành vận tải, kho bãi và các hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ. Đối với ngành vận tải, kho bãi, năm 2020, tổng số lao động trong ngành này đạt gần 680.000 lao động, tăng 1,2 lần so với năm 2015.

Còn đối ngành hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, năm 2020, ngành này thu hút hơn 560.000 lao động, tăng 1,6 lần so với năm 2015. Trong đó, hoạt động điều tra bảo đảm an toàn có nhiều lao động nhất với hơn 180.000 người.

theo Tổ Quốc

Tin cùng chuyên mục