Các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện

18/08/2022 / / 84 lượt xem

Bộ Công an vừa có đề xuất các trường hợp lực lượng Cảnh sát cơ động được kiểm soát người và phương tiện.

Các trường hợp cảnh sát cơ động được kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện - Ảnh 1.

Cảnh sát cơ động được kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu trong 4 trường hợp. Ảnh minh họa.

Ngày 16/8, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, dự thảo Thông tư này quy định về thẩm quyền điều động và phân công, phân cấp tuần tra, kiểm soát (TTKS); nhiệm vụ, quyền hạn, đối tượng, hình thức, trình tự TTKS, xử lý vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự và trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ trong TTKS của Cảnh sát cơ động. Việc TTKS của lực lượng Cảnh sát cơ động trong trường hợp được huy động phối hợp với Cảnh sát giao thông tham gia TTKS trật tự, an toàn giao thông không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Theo đó, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động TTKS quy định phải chấp hành nghiêm sự chỉ huy, chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch, phương án TTKS đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bảo đảm an ninh, trật tự trong phạm vi địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến TTKS; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoặc đề nghị người có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm khác thuộc địa bàn, khu vực, mục tiêu, tuyến được phân công TTKS. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức liên quan có biện pháp khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, quyền hạn của Cảnh sát cơ động khi thực hiện hoạt động TTKS gồm có: Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động TTKS; phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền; huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 16 Luật Cảnh sát cơ động; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ hoạt động TTKS theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an; thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

Ngoài ra, trình tự TTKS có các nhiệm vụ như khảo sát địa bàn; xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án TTKS; ra quân làm nhiệm vụ TTKS; kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu; hiệu lệnh thực hiện kiểm tra, kiểm soát; ghi sổ nhật ký TTKS; kết thúc TTKS. Trong đó, việc kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu được tiến hành trong 4 trường hợp. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất: Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Trường hợp thứ hai: Khi có căn cứ để cho rằng trong người, phương tiện có cất giấu đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm pháp luật, nếu không kiểm tra, kiểm soát ngay thì đồ vật, tài liệu, phương tiện đó bị tẩu tán, tiêu hủy.

Trường hợp thứ ba: Khi phát hiện người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã.

Trường hợp thứ tư: Khi phát hiện người, phương tiện, đồ vật, tài liệu, tài sản có thông báo truy tìm.

Khi phát hiện các trường hợp nêu trên thì cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện hoạt động TTKS tiến hành xử lý theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Thông tư này.

theo Đại đoàn kết

Tin cùng chuyên mục